Tranh chấp móng nhà không nằm trong ranh giới thửa đất

Tranh chấp móng nhà không nằm trong ranh giới thửa đất

TRANH CHẤP MÓNG NHÀ KHÔNG NẰM TRONG RANH GIỚI Câu hỏi của bạn:      Xin luật sư cho hỏi: Đất của nhà tôi xây dựng từ năm 1982. Đến năm 1984 nhà nước cấp sổ đỏ nhưng sai thực tế, cụ thể là bị nhỏ hơn thực tế. Sau đó năm 1990 nhà bên cạnh xây móng đè lên phần móng nhà tôi nhưng tôi lại không biết. Trước kia gia đình tôi xây nhà đã giật cấp vào khoảng 30cm mỗi bên. Bây giờ tôi xây lại nhà, đào móng