DP3 trả cổ tức tỷ lệ 30%

.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức trong đợt này là ngày 03/04. Thời gian thanh toán là ngày 04/05. Ước tính Công ty sẽ cần 20,4 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Trước đó, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông Công ty được nhận tổng cộng 40% cổ tức cho năm 2017.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách chốt trên để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2018.

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 322,5 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 38,3 tỷ đồng, tăng 70%. Tổng lợi nhuân sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2017 còn hơn 43,5 tỷ đồng.

H.H

Từ khoá :
Dược phẩm Trung ương 3DP3
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn