Giới thiệu công nghệ chăn nuôi Pháp tại Việt Nam

.
Nhân dịp này, các doanh nghiệp tại Khu gian hàng Pháp sẽ giới thiệu đến các doanh nghiệp chăn nuôi trong khu vực những tinh hoa và kỹ năng nổi tiếng của họ trong lĩnh vực máy móc và kỹ thuật chăn nuôi: thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng vật nuôi, sức khỏe vật nuôi, di truyền và lai tạo giống, chế biến gia súc…
 
Nhiều tinh hoa và kỹ thuật chăn nuôi nổi tiếng của Pháp sẽ được giới thiệu tại Việt Nam
(Ảnh internet)
 
Với sự tham gia của 202 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia tại triển lãm 2016, ILDEX được xem là triển lãm về ngành chăn nuôi có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu của triển lãm là “Mang tinh hoa của thế giới đến để đáp ứng các nhu cầu của nước sở tại”.
 
Triển lãm này cho phép các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới mở rộng các hoạt động của họ trong ngành chăn nuôi, thủy sản, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, bằng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực.
 
Mặc dù năm 2017 là một năm đầy khó khăn, tuy nhiên ngành sản xuất chăn nuôi Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng hơn 3% so với năm 2016. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2017 là 2.9%, xuất phát từ nhu cầu lớn về tiêu thụ các sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, kéo theo những yêu cầu về cơ giới hóa và hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
 
Đây chính là cơ hội lớn đối với các nhà xuất khẩu của Pháp.

Thúy Hương
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn