Bình Phước: Chuyển khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến thành trung tâm hành chính mới Bình Long và đất ở

.

 Khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến 

Cụ thể, điều chỉnh Khu đất bến xe cũ phường An Lộc từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở đô thị.

Điều chỉnh khu đất sân bóng Lòng Chảo, phường Phú Đức từ đất cây xanh, thể dục thể thao thành đất thương mại dịch vụ và đất ở hỗn hợp.

Điều chỉnh khu đất mỏ đá Phú Lạc, phường Phú Thịnh từ đất ở đô thị phát triển mới thành đất công nghiệp - sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp.

Điều chỉnh khu đất trường học Quốc Quang, phường Phú Thịnh từ đất văn hóa giáo dục thành đất ở đô thị.

Điều chỉnh khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến từ đất công cộng, nhà vườn, du lịch sinh thái, đất ở đô thị phát triển mới thành đất trung tâm hành chính và đất ở hỗn hợp.

Quyết định điều chỉnh số 55/2018 này cung nêu rỏ, các nội dung khác không nằm trong phạm vi điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: cafeland.vn