Video 10 cú đánh huyền thoại của PGA Tour: Kỳ tích chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không bao giờ có được lần thứ 2

.

PGA TOUR Top 10: All-Time Long Hitters

[Photo Story] Trước khi cần tới Hiệp sỹ đường phố, chính bạn hãy bảo vệ xe của mình

Nguồn: ttvn.vn