Bổ sung nhiệm vụ Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

.

 Ảnh minh họa

Theo quyết định, bổ sung nhiệm vụ của Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố. Cụ thể, bổ sung Khoản 1 Điều 2 về trách nhiệm của Tổ công tác: Kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết các thủ tục đầu tư dự án của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Bổ sung Khoản 2 Điều 2 về trách nhiệm của thành viên Tổ công tác: Sở Nội vụ và Thanh tra thành phố tham mưu Đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra, đề xuất hình thức xử lý những đơn vị làm chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân chung của thành phố.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, các thành viên Tổ công tác, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.Anh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn