Lái buôn, nhà vườn xả hàng hoa, quất cảnh

.

Nhiều chủ buôn cho biết, theo quan sát đúng ra phải kết thúc ngày làm việc 28 Tết, mọi người mới bắt đầu đi mua sắm. Không chỉ quất, ly, hoa lan mà ngay cả mặt hàng hoa đào Tết, thời điểm này cũng là thời điểm xả hoa của các nhà vườn.

Nhiều thương lái, nhà vườn cũng ngán ngẩm cảnh người mua chờ 30 Tết mới đi sắm hoa chơi Tết cho rẻ nên cũng chủ động bán chạy, bán rẻ trước.

Nguồn: www.antv.gov.vn