23 cổ phiếu đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở của CW

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm (CW) và hạn mức còn được phép chào bán quý I/2018.

Cụ thể, dựa trên danh mục VN30 kỳ I/2018 được công bố thông tin vào ngày 15/1/2018 cùng giá trị vốn hóa, khối lượng và giá trị giao dịch, tỷ lệ freefloat (chuyển nhượng tự do) thực tế chốt ngày 29/12/2017, HOSE lọc ra danh sách 23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm.

Dữ liệu tính hạn mức chào bán bao gồm: Khối lượng cổ phiếu lưu hành chốt tại thời điểm 9/3/2018; tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại 29/12/2017.

Danh sách 23 cổ phiếu đáp ứng điều kiện chứng khoán cơ sở của CW:

 chứng quyền bảo đảm

Theo quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro CW, chứng khoán cơ sở của chứng quyền là cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK tại Việt Nam đáp ứng tiêu chí thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc chỉ số tương đương thay thế (trong trường hợp tổ chức lại các sở GDCK); giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét từ 5.000 tỷ đồng trở lên; tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân trong 6 tháng gần nhất hoặc giá trị giao dịch hằng ngày bình quân trong 6 tháng từ 50 tỷ đồng/ngày trở lên;...

Đồng thời, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ 20% trở lên; thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên; kết quả hoạt động kinh doanh có lãi hoặc không có lỗ lũy kế; không đang trong tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch, không thuộc diện hủy niêm yết.

Theo dự kiến, CW sẽ chính thức được triển khai trên HOSE vào cuối tháng 3/2018 này./.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn