Công ty Passion Investment bị phạt hơn 62 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 57/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Passion Investment.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Công ty cổ phần Passion Investment đã thực hiện giao dịch mua 3.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vitaly (mã Ck: VTA), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 400.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vitaly, trở thành cổ đông lớn của VTA.

Tiếp theo ngày 8/8/2017, công ty đã thực hiện giao dịch bán 50.000 cổ phiếu VTA dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống 4,375% và không còn là cổ đông lớn của VTA nhưng đến ngày 15/9/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của công ty.

Mức phạt trên được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn