Chủ tịch Hội đồng quản trị TRS bị phạt 60 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hải.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Văn Quý bị phạt 60 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (mã Ck:TRS) và là Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của công ty, ký biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (được TRS công bố thông tin ngày 29/6/2017).

Tại biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 có nội dung không chính xác so với Tờ trình số 06.2017.TT.TRS ngày 2/6/2017 (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua) về nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt. Ngày 25/10/2017, công ty đã thực hiện công bố thông tin đính chính biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 06.2017.TT.TRS và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

Mức phạt trên được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn