Doanh nghiệp ngành nào có lãi tốt nhất trên HNX năm 2017?

(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, các công ty niêm yết (CTNY) ngành Xây dựng, Bất động sản và Tài chính niêm yết trên HNX là những doanh nghiệp (DN) có kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2017.

Theo thống kê của HNX, tính đến hết tháng 2/2018, đã có 372/377 CTNY công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 (không bao gồm 8 công ty thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, KTS, SLS, TAG).

Kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV/2017 của các CTNY trên HNX cho thấy, giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của 333/372 DN có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành Xây dựng đã có kết quả kinh doanh tốt nhất khi tổng lợi nhuận năm 2017 của các DN trong ngành tăng 102,6% so với năm 2016, từ 1.705,3 tỷ đồng lên 3.455,3 tỷ đồng. Tổng lãi của toàn ngành tăng 73,3%, từ 2.052,3 tỷ đồng lên 3.556,9 tỷ đồng; đồng thời, tổng lỗ giảm mạnh 241,5%, từ -347 tỷ đồng xuống -101,6 tỷ đồng.

“Nguyên nhân chủ yếu là do các DN có kết quả kinh doanh tốt hơn, ghi nhận kết quả từ thoái vốn hoặc chuyển nhượng dự án”, HNX cho biết.

Cùng với sự tăng trưởng kết quả kinh doanh của ngành Xây dựng, trong năm 2017, có 11/17 công ty bất động sản cũng có kết quả kinh doanh tăng so với năm 2016. Tổng lợi nhuận năm 2017 của các DN ngành Bất động sản tăng 48,2%, tăng từ 1.084,4 tỷ đồng lên 1.607 tỷ đồng. Mặc dù tổng lỗ của ngành tăng từ -30 tỷ đồng lên -157,2 tỷ đồng (tăng tương đương 424%), nhưng tổng lãi của toàn ngành cũng tăng từ 1.111,4 tỷ đồng lên 1.764,2 tỷ đồng (tăng tương đương 58%).

Ngành Tài chính cũng tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất trên HNX trong năm 2017. Khi có 21 DN ngành Tài chính niêm yết trên HNX đạt tổng giá trị lợi nhuận 5.562,9 tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận của các DN đã công bố báo cáo tài chính. Trong đó, 2 ngân hàng ACB và SHB chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất lần lượt là 38% và 27%. Các DN kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất so với năm 2016 là các công ty chứng khoán, gồm APS, SHS, IVS,PSI, WSS... đều có mức tăng trên 100% (lần lượt là 566%, 340%, 273%, 254%, 172%...).

Cũng theo giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của các CTNY trên HNX, có 39 DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, chỉ có 4/11 ngành có tổng lỗ năm 2017 cao hơn năm 2016, lần lượt là các ngành Khai khoáng và Dầu khí (tổng lỗ tăng -418,1 tỷ đồng), Công nghiệp (tổng lỗ tăng -199,9 tỷ đồng), Bất động sản (tổng lỗ tăng -127,2 tỷ đồng) và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tổng lỗ tăng -45,7 tỷ đồng).

Còn lại, 7/11 ngành có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong năm 2017 có 3 ngành không có DN nào có kết quả kinh doanh thua lỗ là ngành Vận tải kho bãi, Y tế và Thông tin và truyền thông. Những ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành Xây dựng và Tài chính./.

D.T
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn