Duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án kênh Hàng Bàng quận 6

.
Duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án kênh Hàng Bàng quận 6 - Ảnh 1.

Đường Phan Văn Khỏe ở quận 6, TP.HCM - Ảnh: Tự Trung

Cụ thể như sau:

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

01

Vị trí 1, đường Phan Văn Khỏe (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng), phường 2

3,344

02

Vị trí 1, đường Bãi Sậy (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Bình Tiên), phường 1

3,367

03

Vị trí, 1 đường Chu Văn An (đoạn Lê Quang Sung - Bãi Sậy), phường 2

3,170

04

Vị trí 1, tiếp giáp 2 mặt tiền đường Phạm Đình Hổ - Phan Văn Khỏe và Phạm Đình Hổ - Bãi Sậy, phường 1 và 2

3,508

05

Vị trí 1, tiếp giáp 2 mặt tiền đường Chu Văn An - Phan Văn Khỏe và Chu Văn An - Bãi Sậy, phường 1 và 2

3,438

06

Vị trí 1, đường Phan Văn Khỏe và mặt hẻm ximăng, độ rộng dưới 3m (đường Phan Văn Khỏe đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng), phường 2

3,488

07

Vị trí 1, đường Bãi Sậy và mặt hẻm đường Bãi Sậy, hẻm ximăng, độ rộng dưới 3m (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng), phường 1

3,526

08

Vị trí 4, đường Bãi Sậy, hẻm ximăng, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Bình Tiên), phường 1

3,690

09

Vị trí 4, đường Phan Văn Khỏe, hẻm ximăng, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng), phường 2

3,635

10

Vị trí nhà không đường vào đường Phan Văn Khỏe, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng), phường 2

3,270


Nguồn: nhadat.tuoitre.vn