Lại đề xuất cắt điện, nước công trình xây dựng trái phép

.
Lại đề xuất cắt điện, nước công trình xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Nhà trái phép tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị cơ quan chức năng cưỡng chế - Ảnh tư liệu

Dự thảo đề xuất: người có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ cung cấp điện, nước và các dịch vụ liên quan  phải ngừng cung cấp dịch vụ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đúng thời hạn yêu cầu trong các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền.

Việc cắt điện, nước đối với công trình xây dựng trái phép được quy định trong nghị định 180 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng năm 2003.

Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ bởi nhiều văn bản pháp luật ban hành sau đó, ngay cả Luật Xây dựng 2014 và nghị định 139 năm 2017 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây không quy định biện pháp này.

Tại TP.HCM, các địa phương cũng ngưng áp dụng biện pháp cắt điện, nước của công trình xây dựng trái phép từ ngày 1-1-2015 (khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực).

Nguồn: nhadat.tuoitre.vn